"Aanmeldingsformulier Saône - Rhône "

RIVIERCRUISE IN ZUID FRANKRIJK VAN 7  TOT 14 OKTOBER  2023

Naam+ voornaam:
Adres:
Geboortedatum:
Tel:
GSM:
E-mail:

Ik schrijf mij in voor de reis van 7 tot 14 oktober 2023.

Ik wens te logeren in een TWIN 2 persoonskajuit EMERALD dek: € 1773  p/p
Ik wens te logeren in een DOUBLE 2 persoonskajuit EMERALD dek: € 1773 p/p
Ik wens te logeren in een SINGLE 2 persoonskajuit EMERALD dek: €2133 p/p
Ik wens te logeren in een TWIN 2 persoonskajuit RUBY dek: € 2058  p/p
Ik wens te logeren in een DOUBLE 2 persoonskajuit RUBY dek € 2058 p/p
Ik wens te logeren in een SINGLE 2 persoonskajuit RUBY dek: € 2488 p/p

Er werd een supplement van € 3 p/p  bijgerekend voor de administratieve onkosten van de Kring

Ik zal vergezeld zijn van :

Naam+ voornaam:

Geboortedatum:

In geval van nood bellen

Naam+ voornaam:

Tel / GSM:
- Ik wens een annulatieverzekering. JA - NEE
- Ik wens een bijstand- en annulatieverzekering: JA - NEE

Ik wens mijn auto te parkeren in de Marinekazerne, 3de en 23ste Linieregimentsplein in Oostende.
Merk en plaatnummer:

Ik heb kennis genomen van de
“Bijzondere reisvoorwaarden voor reizen KVOO Kring West-Vlaanderen”
vermeld in bijlage B & 4 van het RIO (Reglement inwendige orde van de Kring) >> hier<<

JA.
NEE:

Ik stort, vóór 15 maart  2023, het voorschot van € 600  per persoon  op
Rekeningbenaming: FV KVOO Kring W-Vl; IBAN: BE86 0017 8393 2050; BIC: GEBABEBB

Ik zal het saldo voor mijn deelname op dezelfde rekening storten vóór 20 augustus  2023

Datum: