Toegang tot het gedeelte voor de Voorzitter en de leden van het bestuursorgaan

Voorzitter: Vice-Voorzitter

Ere LtKol
René BEYENS

Ere Kol v/h Vlw
Armand CUFFEZ

Secretaris -
Webmaster

Penningmeester

Cdt b.d.
Jean-Luc KUSTERMANS

Kol MAB b.d.
Luc VAN HOLLEBEKE

Bestuurders

Cdt b.d.
Johan VAN DEN BROUCKE

Maj b.d.
Jean-Pierre DESMIDT

Cdt b.d.
Dirk PARMENTIER

Maj b.d.
Hans GOOSSENS