WOORD VAN DE VOORZITTER

Beste leden,

 

               Het komt soms voor dat U me rond deze tijd, ziet slenteren in de winkelstraten van de “Koningin der Badsteden”. De honderdduizenden lichten geven een bepaalde sfeer weer en doen denken aan het licht dat de duisternis overwint. De winkeliers hebben op geen moeite noch kosten gekeken om hun etalages te versieren. De aangepaste muziek in de straten verraadt de tijd waarin we leven. Spijtig dat het regenachtige weer een spelbreker is; regen en nog eens regen tot vervelens toe en hopelijk geen overstromingen in onze Westhoek. Het is ondertussen de Kerst- en Nieuwjaarsperiode, waar we gul zijn met onze wensen van geluk en gezondheid.
In deze context wenst het Bestuursorgaan met de Voorzitter KVOO West-Vlaanderen U en Uw familie een vreugdevol kerstfeest en het allerbeste voor 2024. Ik vraag eveneens de nodige aandacht te schenken aan zij, die in deze periode alleen of ziek zijn. Soms is een kleine geste meer dan voldoende.

               Wat de wereldvrede betreft zijn we in 2023 op een dieptepunt gekomen. In Oekraïne zijn de gevechten nog steeds in volle hevigheid aan de gang en hebben we geen uitzicht op een standvastige vrede. Het kruitvat in het Midden-Oosten is nogmaals ontploft met een niet te tellen aantal slachtoffers. Men kan zich stilaan afvragen of er ooit een eeuwige vrede in deze regio komt. Ondertussen kapen en beschieten Houthi-rebellen schepen op Rode Zee ter hoogte van JEMEN. Deze rebellen worden gesteund door IRAN. Ik wil dan nog niet spreken over Armenië en Venezuela. 2024 kan alleen beter worden.

               Ons Korpsmaal was een succes qua deelneming. Toch zijn er enkele schoonheidsfoutjes geweest die ter plaatse werden opgelost. Ik mag zeggen dat de meerderheid van de aanwezigen met een zekere tevredenheid de zaal hebben verlaten. We trekken lessen uit het gebeuren.

               Ondertussen heeft het Dagelijkse Bestuur KVOO nationaal een briefing gegeven te Gent in het vooruitzicht tot een hereniging. Deze werd goed ontvangen door het Bestuur van deze Kring. Wij zijn met een goed gevoel in Gent vertrokken. Nu zullen wij moeten wachten op de uitslag van hun Algemene Vergadering in april 2024.

               De Kerstkoffie werd door een klein aantal leden bijgewoond. Misschien zijn we aan een andere formule toe. Ik wens de leden te danken voor hun aanwezigheid. Spijtig dat ik wegens ziekte niet mocht aanwezig zijn. Tevens veel dank aan Armand voor zijn organisatie.

               In januari hebben we onze nieuwjaarsreceptie. Mijn vicevoorzitter heeft alweer een lekker en een prijselijk menu kunnen samenstellen met de koks van het restaurant “Denotter”. Dus zien we elkaar weer op donderdag 25 januari.

  De Voorzitter.