• Historiek
  • Bijl A: Historiek van de meerdaagse reizen
  • Bijl B: Historiek van het Bestuurorgaan

De Kring werd op 28 oktober 1976 opgericht.

De Kring zag het leven onder de naam “Provinciale Groepering van West-Vlaanderen”.

De nieuwe kring kon bestaan dankzij de afscheuring van de “Provinciale Groepering van Oost-Vlaanderen.

Het bestuur:
erevoorzitter: Lt Gen Raemaekers,
voorzitter: Kol Quittelier en
3 bestuursleden: Lt Kol Leveke, FKP  Depierre en Cdt v/h Vlw Eeckhout.

Op 19 november 1980 heeft Kol Van Heester (voorzitter) en Cdt Dejaeghere (secretaris)

de Provenciale Groepering van West-Vlaanderen overgenomen.

In 1996 werd de naam van de Provinciale Groepering gewijzigd in

“KVOO Kring West-Vlaanderen”.

De volgende personen werden achtereenvolgens voorzitter van de kring:

1996: Ere Kol v/h Vlw Cuffez
2010: Lt Kol Ir Geleleens
2015: Lt Kol Vl Decock
2021: Ere Lt Kol Beyens

 

Sinds 1996 werden er 55 nationale en internationale meerdaagse reizen georganiseerd ( bijlage A ).

De kring telt ZEVEN ereleden, de heren
Raemaekers, Van Heester, Cuffez, Dejaeghere, Van den Berghe, Casier en Van den Broucke.

Nog enkele belangrijke data in het 45-jarig bestaan van onze Kring.

In 1997: werd het allereerste “Huishoudreglement” opgemaakt.
Dit document werd al herzien in 2007 en werd in 2022 aangepast aan de nieuwe statuten van KVOO Nationaal.
Op 05 mei 1997: werd een “Nationale Dag” voor de KVOO in Oostende met 307 deelnemers ingericht. Alle kringen van KVOO nationaal werden uitgenodigd.
Sinds 1981: gaat ieder jaar het Korpsmaaltijd door in het restaurant van het Kasteel van Moerkerke.
Van 1986 to 1996: werden de Te Deum’s (21 juli en 15 november) bijgewoond in de Sint Salvators kathedraal te Brugge.
Sinds 1997: werden de Te Deum’s en de Vissershulde bijgewoond in de Sint Petrus en Pauluskerk te Oostende.
In 2005: .werd een eerste Website gecreëerd.
Op 21 juli 2006: werd het 30-jarig Jubileum gevierd in het Thermae Palace Hotel te Oostende
Op 29 oktober 2016: werd het 40-jarig Jubileum gevierd in restaurant ‘t Gravenhof in Torhout.
In 2005: telde de Kring meer dan 300 leden, in 2022 nog 95 leden.

Een belangrijke activiteit van de kring is de maandelijkse Bowling.

Deze activiteit werd in 2000 overgenomen van de Sectie West-Vlaanderen

van de Koninklijke Vereniging der Oud Cadetten, Pupillen en Intermachters van het leger die hun

bowling organiseerden in bowling “Ter Polder” in Damme.

De overdracht aan de KVOO Kring West-Vlaanderen gebeurde

op 14 september 2000 in de Airportbowling te Oostende.

De eerste beheerders waren: Cdt Casier en Cdt Van de Velde.

Daarna werden ze opgevolgd door:

2014: Lt Kol Willy Geleleens en mevr. Maria Delaere
2015: Lt Kol v/h Vlw Freddy Warmoes en mevr. Maria Delaere
2018: Lt Kol Vl Danny Decock en mevr. Maria Delaere
2021: Ere Kol v/h Vlw Armand Cuffez en mevr. Maria Delaere

In bijlage A het document " Historiek van de meerdaagse reizen".
In bijlage B het document “Historiek KVOO West-Vlaanderen Leden van het Bestuursorgaan”.

 

Het historiekteam.
 
     
Sept 1996 Champagnestreek
Mar 1997 Tuinen in Wales
Apr 1997 Parijs
Sept  1997 Elzas wijnroute
Apr 1998 Amsterdam en Delft 
Okt 1998 Madrid en Toledo
Mei  1999 Jersey
Okt  1999 Wenen
Mei 2000 Corsica
Okt 2000 Londen
Mei 2001 Rome
Sep  2001 La Gaume  
Apr 2002 Madeira
Sep 2002 Luxemburg
Mei 2003 Keulen en Düsseldorf
Sep 2003 Berlijn
Mei 2004 Kreta
Aug 2004 Vogelzang
Sep  2004 Normandië
Jun 2005 München
Jul 2005 Parijs
Sep  2005 Praag
Mei  2006 Azurenkust
Okt 2006 Jordanië
Mei 2007 Lissabon
Jun 2007 Soest
Okt 2007 Baltische Staten en St Petersburg
Mei 2008 Streek van de l’Oise
Okt 2008 Andalusië
Mar 2009 Maaseik-Thorn
Apr 2009 Charente-Maritime en Ile de Ré
Dec 2009 Egypte
Mei  2010 Saarland
Sep 2010 Noord-Griekenland(Chalkidiki)
Jun 2011 Toscane
Sep 2011 Gelderland
Jun 2012 Slovenië
Sep 2012 Londen
Jun  2013 Azoren
Sep 2013 Ile-de-France
Jun  2014 Midi-Pyrénées
Sep  2014 Lotharingen
Jun 2015 Douro riviercruise
Sep 2015 Bremen en  Luneburgerheide
Mei 2016 Boedapest en  Balaton meer
Okt 2016 Malta-Gozo
Mei 2017 Baskenland
Okt 2017 Roemenië
Mei 2018 Murcia
Sep 2018 Bodenmeer
Jun 2019 Montenegro en Dubrovnik
Okt 2019 Valencia
Sep 2021 Corsica
Juni 2022 Cornwall
Sep  2022 Utrecht en Ouwerkerk

 

1ste Bestuur:    van 28 oktober 1976 tot 18 november 1980
Voorzitter Kolonel b.d. R. Quittelier
Vice-voorzitter Luitenant-Kolonel b.d. Leveke 1976-1980
Erevoorzitter Luitenant Generaal b.d. Raemaekers 1976-1980
Leden Fregatkapitein b.d. C. Depierre 1976-1980
Commandant v/h Vlw b. d Eeckhout 1976-1980
2de Bestuur:     van 19 november 1980 tot 17 oktober 1996
Voorzitter Kolonel b.d. J. Van Heester 1980-1996
Secretaris Commandant b.d. P. Dejaeghere 1980-1996
3de Bestuur:     “KVOO Kring West-Vlaanderen”    18 oktober 1996
                                              
Voorzitters: Ere Kolonel v/h Vlw A. Cuffez 1996-2010
Luitenant Kolonel Ir b.d. W. Geleleens 2010-2015
Luitenant Kolonel Vl. b.d. D. De Cock 2015-2021
Ere Luitenant Kolonel  R. Beyens 2021-
Vicevoorzitters: Luitenant-Kolonel b.d. M. Debruyne 1996-2000
Commandant b.d. J Van den Broucke 2004-2007
Luitenant-Kolonel Ir b.d. W. Geleleens 2007-2010
Ere Kolonel v/h Vlw A. Cuffez 2010-
Secretarissen: Commandant b.d. P. Dejaeghere 1996-1997
Commandant b.d. E. Vekemans 1997-2007
Commandant b.d. J. Van den Broucke 2007-2023
  Commandant b.d. J-L Kustermans 2023-
Penningmeesters: Commandant b.d. A. Vandenberghe 1996-2009
Kolonel MAB b.d. L. Van Hollebeke 2009-
Bestuurders: Commandant b.d. H. Devos 1996-1998
Commandant b.d. W. Franchet 1996-1998
Commandant b.d. R. Casier 1996-2014
Commandant b.d. I. Skatchkoff 1996-1998
1999-2007
Majoor Med b.d. J. Martens 2003-2012
Commandant b.d. J-Cl Van Heule 2007-2013
Commandant b.d. J. Van den Broucke 1998-2007
Commandant b.d. A. Vandenberghe 2009-2014 
Ere Luitenant-Kolonel R. Beyens 2013-2019
Kolonel b.d. G. Van Put 2014-2016
Luitenant-Kolonel v/h Vlw b.d. F. Warmoes 2014-2018
Majoor b.d.  J-P Desmidt 2015-
Commandant b.d. J-L Kustermans 2018-2023
Commandant b.d. D.Parmentier 2019-
Majoor b.d. H. Goossens 2022-
Webmasters : Ere Fregatkapitein Y. Soetens 2005-2008
Kolonel v/h Vlw Ir b.d. K. Vandewyngaerde 2008-2011
Luitenant Kolonel Vl b.d. D. De Cock 2012-2015
Commandant v/h Vlw b.d. F. Rubben 2015-2022
Commandant b.d. J-L Kustermans 2022-
Ereleden :
Erevoorzitters: Luitenant Generaal b.d. Raemaekers 1976
Kolonel b.d. J. Van Heester 1996
Ere Kolonel v/h Vlw A. Cuffez 2010-
Ere-secretaris: Commandant b.d. P. Dejaeghere 1997
  Commandant b.d. J. Van den Broucke 2007-2023
Ere-penningmeester: Commandant b.d. A. Vandenberghe 2009
Ere-bestuurder: Commandant b.d. R. Casier 2014