Tengevolge de wetgeving op de "PRIVACY" kunnen de foto's van iedere activiteit
slechts worden geopend via paswoord. Zal jaarlijks aan de leden worden overgemaakt, na de Algemene Vergadering van de Kring!)