LIDGELD:
( 2024)

Het nationale lidgeld werd door KVOO Nationaal gelijkgeschakeld voor ALLE categorieën.
Bijgevolg is het speciale tarief voor partners van overleden effectieve leden afgeschaft.
De Kring heeft dit gecompenseerd door het lidgeld Kring te schrappen voor deze categorie.

Het lidgeld omvat het nationale lidgeld KVOO verhoogd met het lidgeld van de Kring West-Vlaanderen.
Het lidgeld voor de eventuele partner is inbegrepen.
Voor 2024 bedraagt het lidgeld derhalve:


voor effectieve leden hoger officier of
gelijkgestelde en voor sympathisanten:

voor effectieve leden lager officier of gelijkgestelde:

voor partners van overleden effectieve leden:


    22 € + 10 € =32

    22 € + 5 € = 27

    22 € + 0 € = 22 €

Leden van een andere Kring kunnen ook lid worden van de Kring West-Vlaanderen
op voorwaarde dat ze lid zijn van KVOO Nationaal.

Ze betalen € 10 en vermelden op hun overschrijving van welke Kring ze lid zijn.

Gelieve het lidgeld 2024 vóór 31 januari 2024 te betalen op de rekening van de Kring.   

BE86 0017 8393 2050
BIC: GEBABEBB

KVOO-Kring West-Vlaanderen
Schoolstraat 81
8434 Lombardsijde

 

Wie zijn lidmaatschap niet wenst te verlengen wordt vriendelijk verzocht
de penningmeester daarvan te verwittigen vr eind december 2023.

Luc Van Hollebeke Penningmeester

Ren Beyens Voorzitter